dijous, 4 d’abril de 2013

PresentacióObrir una caixa de documents, en un arxiu, és com obrir una porta que ens permet traslladar-nos en el temps.

Podem visitar una masia del segle XVII, entrar en un castell i escoltar les converses entre dos comtes medievals, passejar-nos pels tallers d'una fàbrica del XIX, viatjar amb un vaixell a terres desconegudes, o sentir la gana, el fred i la por d'un soldat a la trinxera.

La càrrega empàtica i la riquesa de detalls que aporten les fonts primàries faciliten deseguida la motivació de l'alumant cap a l'estudi de la història. Els documents d'arxiu, a més,  ens permeten anar molt més enllà d'aquells temes que tradicionalment hem tractat en l'ensenyament reglat i és que els arxius conserven també aquelles veus que la historiografia no ha recollit, i ens faciliten el tractament de temàtiques diverses, des de la història a la literatura, pasant per l'art, el disseny, la ciència i la tècnica. 

Ensenyar i aprendre història utilitzant els documents d'arxiu com a recurs didàctic, a través del mètode de la recerca, permet interpretar el passat, però també entendre com s'escriu la història, i ens ajuda a dotar l'alumnat d'un conjunt d'instruments i d'estratègies que li facilitaran l'anàlisi del present i la presa de decisions com a ciutadans. 

Més que aprendre els fets de la història, us convidem a inciar l'alumnat a aprendre a interpretar la història, a descobrir-la, a qüestionar-la; és a dir, a pensar històricament.


Us animem doncs, a utilitzar les fonts primàries, i especialment els documents d'arxiu,  com a recurs didàctic. Les dificultats que hi pogueu trobar en començar, es veuran superades pel rendiment educatiu que us proporcionaran.


Esperem que els recursos que us oferim en aquest espai us siguin útils per a la preparació de les vostres classes i activitats, i també per a l'alumnat que haurà de realitzar treballs de recerca amb fonts d'arxiu.

Grup DidDoc