dimarts, 17 de gener de 2017

Dossiers catalans (Documents d’arxius estrangers sobre fets històrics de Catalunya al segle XX)

Aquest és un Bloc d’en Jordi Pons Pujol, professor d’història d’ensenyament secundari i doctorant a les Universitats de París-Sorbona i Autònoma de Barcelona.
Dossiers Catalans és un lloc web que presenta documents de fonts d’arxiu europees sobre esdeveniments de la història de Catalunya de la primera meitat de sXX, amb una voluntat divulgativa i educativa.
El nucli de Dossiers Catalans és una selecció de documents francesos, britànics i italians fruit de recerques en arxius nacionals, diplomàtics i policials d’aquests països. Han estat triats i agrupats en quaranta unitats que fan referència a aspectes del nostre segle XX. La majoria estan presentats en la llengua original i van seguits d’una bateria de preguntes a tall d’activitat d’ampliació per realitzar a l’aula o a casa.
Els destinataris principals d’aquesta proposta educativa són els alumnes de 2on de Batxillerat i el seu professorat d’història, però pensant també en el públic interessat per la història i que pot gaudir amb la descoberta d’uns documents ignorats.