diumenge, 12 de febrer de 2017

Mostra virtual:"Milícies de la Cultura"

Les Milícies de la Cultura vol donar a conèixer com el 1937, milers d’homes i dones —majoritàriament mestres, però també treballadors de la sanitat i de molt diverses professions, edats i procedències— es van mobilitzar massivament per la campanya d’alfabetització als fronts militars que va emprendre el Govern republicà.
La mostra s’ha organitzat en diferents apartats: el primer situa les Milícies de la Cultura en el seu context històric; el segon bloc permet consultar vuitanta-quatre fitxes originals —les que contenen fotografia— custodiades al fons de la Universitat, així com el llistat complet de milicians i milicianes; finalment, el darrer bloc inclou algunes estadístiques elaborades a partir de les dades extretes de les fitxes. 

«Tot plegat s’emmarca en un context històric presidit per la voluntat de les autoritats educatives republicanes d'impulsar la cultura, un projecte en què la Universitat de Barcelona, com a màxima entitat representant de l’ensenyament a Catalunya, va participar activament», conclou.