Arxius


Actualment molts arxius posen a l'abast dels ciutadans, a través de la xarxa, la descripció del document i la seva imatge digital . Per tant, es poden fer cerques a internet que faciliten el treball amb fonts primàries a l'aula.

Els arxius públics i alguns arxius privats, faciliten també la consulta de la documentació que conserven tant a l'alumnat com al professorat. Es pot sol·licitar informació sobre els sistemes d'atenció en el propi arxiu.Cercadors 

Portal d'arxius espanyols, Ministerio de Educación, Cultura y DeporteCercador de fons i documents de l'Arxiu Nacional de Catalunya i la Xarxa d'Arxius ComarcalsCercador de l'Arxiu Nacional de Catalunya adreçat a l'alumnat d'ensenyament secundari
 • Tipus d’ arxius

  Les classificacions d’arxius varien una mica depenent del país on realitzem la nostra recerca, així els arxius de Catalunya els podem classificar en set grans grups, segons la seva titularitat

   
  Tipus arxius
  Exemples
  Sigles
  Arxius de l’administració central
  arxius nacionals, regionals, històrics provincials
      AAC
  Arxius de l’administració autonòmica
  generals, centrals de conselleries i en el cas de Catalunya els administratius territorials i els històrics comarcals
      AAA
  Arxius administració local
  municipals i diputacions provincials    
      AAL
  Arxius eclesiàstics

      AE
  Arxius d’entitats oficials i corporacions
  universitats, col·legis professionals
      AOC
  Arxius privats
  empreses, personals
      AP
  Altres arxius i centres especialitzats
  arxius fotogràfics, cartoteques hemeroteques)
      AA


  (Taula elaborada a partir de: ALBERCH, R. (2003) Los archivos, entre la memoria histórica y la sociedad del conocimiento. Editorial UOC. Barcelona)  Com sé a quin arxiu he d'anar a buscar informació?

  Si es tracta d'un personatge, d'una empresa, d'una família, etc. es pot comprovar si el seu fons es conserva en l'arxiu municipal de lloc on va viure o va desenvolupar la seva activitat; si és rellevant per a la història de  la comarca, potser el trobarem a l'arxiu comarcal.

  Si era una església, caldrà anar a l'arxiu parroquial de la mateixa església o a l'arxiu del bisbat de qui depengués aquella parròquia.

  Si es tracta d'un ajuntament, la informació estarà probablement a l'arxiu municipal o a l'arxiu de la Diputació.

  Si es tracta de documentació de la Generalitat de Catalunya o la corresponent a personatges, institucions u organismes que han tingut rellevància en la història del país, llavors probablement estarà a l'Arxiu Nacional de Catalunya.