Serveis Didàctics d'Arxiu

Us recomanem que visiteu aquests llocs, on trobareu propostes interessants per treballar el patrimoni documental com a recurs educatiu.


 

             
                Regne Unit

Ampli ventall de  propostes didàctiques, videoconferències i classes virtuals.  També conté un espai dedicat al professorat  i un per a l’alumnat (metodologia, jocs, preparació d’examens...)
           http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/action-culturelle/
              
                  França

Oferta centralitzada dels arxius francesos. Conté Missió dels serveis didàctics, històric dels serveis, estadístiques usuaris,
Propostes en línia
Documents comentats
Apartats de documents de referència, recursos en línia, recull d’experiències, bibliografia
Destaquen els tallers bilingües espanyol-francès 


      Estats Units d'Amèrica

Oferta centralitzada dels arxius dels Estats Units.
Destaca: Documents comentats, recursos per al professorat, metodologia, informació de tallers i visites; apartat 100 La història d’Amèrica en 100 documents

                  Canadà
Biblioteques i Arxius del Canadà.
Destaca: apartats diferenciats per a professorat i per alumnes, "caixa d'eines" (instruments metodològics) propostes didàctiques per a diferents nivells educatius

                  Australia

Presenta documents comentats a l’apartat Vrroom:
http://vrroom.naa.gov.au/
Anuncia quaderns didàctics (venals), Documents audiovisuals en línia, Premi d’història nacional
                  


                 Catalunya
Ofereix visites i tallers per a grups, assessorament al profesorat i atenció a l'alumnat de Treball de Recerca.
Aplicació ANC@ula: consulta online de documents seleccionats
Blog SDANC-Recursos amb propostes didàctiques