Procediments


Com treballar amb fonts d'arxiu ?
 
Aplicant alguns procediments metodològics senzills és fàcil incorporar el treball amb fonts d'arxiu des de les primeres edats

L'Arxiu Nacional de Catalunya ofereix un ampli conjunt de materials que us donaran resposta a algunes preguntes:
 • Com es fa una recerca?
 • Les fonts per a la recerca
 • Què és un document d’arxiu?
 • Com s’organitzen els arxius ?
 • Com puc buscar documents d’arxiu?
 • Com se citen els documents en un treball?

Orientacions per a l'alumnat 

1.  Abans d'iniciar la cerca de documents a l'arxiu:
 • Llegir una mica sobre el tema a investigar.
 • Parlar amb el tutor o tècnic de l'arxiu que ens orienti

2.  Un cop tens el tema:
 • Cal trobar la pregunta pregunta general a partir de la qual nosaltres iniciarem la recerca
 • És important dedicar temps a trobar la pregunta correcta, això és important per la nostra investigació.
  En aquest punt hem de tenir en compte el temps de que disposem per realitzar la nostra investigació. Així, evitarem grans temes i ens podrem centrar en el que ens interessa de veritat per donar resposta a la nostra pregunta.Per fer-ho més fàcil  dividiu aquesta gran pregunta en preguntes més petites

3.  Iniciem la recerca:

Actualment, molts arxius posen en xarxa les imatges digitals dels documents que conserven i la seva descripció. Això ens facilita molt la tasca de la localització i consulta de les fonts, tot i que cal tenir en compte que la documentació que trobarem en aquests cercadors és només una petita part de la que es conserva en els arxius.   
També podeu posar-vos en contacte amb els arxius abans d'anar-hi, per assegurar-vos que tenen la informació que necessiteu.

Recordeu que:
 • Segons el tema haurem de buscar a un arxiu o a un altre 
 • És important tenir en compte el context del document, és a dir, en quin fons documental l'hem localitzat, ja que això ens dóna una informació molt valuosa per a la seva interpretació.
 • Cal citar correctament els documents; per tant, heu d'anotar la referència
 • S'han de respectar els drets. No copieu ni utilitzeu imatges de documents si no en teniu l'autorització pertinent. Podeu demanar informació sobre els drets a l'arxiu que conservi el document la imatge del qual vulgueu utilitzar.

4.  Un cop localitzades les fonts:
 • Farem una visita a l’arxiu que les conserva.  Depenent de la naturalesa de l’estudi que vulguem fer, és possible que hàgim d’anar a més d’un arxiu. 
 • Si ho necessitem, demanarem orientacions a l’arxiver/a per tal de que ens ajudi a localitzar la documentació i començarem el nostre treball. 
 • És molt important que portem un bloc de notes o ordinador per recollir  tota la informació que ens pugui resultar útil per la nostra recerca. 
 • Una vegada recollida tota la informació, cal que la tractem per tal de donar resposta a les nostres preguntes inicials.
 • Per acabar, haurem de redactar la informació que hem aconseguit  i les conclusions a les que arribem 
 • Cal recordar que tota investigació ha de tenir un final.

5.  Encara hi ha més...

De vegades la visita a una arxiu et pot generar noves preguntes i, per tant, noves recerques, preneu nota d'aquestes noves preguntes. Les podeu incorporar a les conclusions de la vostra recerca com a proposta de noves línies d'investigació.